[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: ....
Loại đá: Marble, Cẩm Thạch (Onyx)
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc:
Trong nhà: V
Ngoài nhà:
 [/tomtat]

[kythuat]








[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : [g/cm3]
Độ hút nước : [%]
Cường độ uốn : [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


    [/mota]



































   [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
  [tomtat]Nguồn gốc: ....
  Loại đá: Marble, Cẩm Thạch (Onyx)
  Mua sỉ: Liên hệ
  Màu sắc:
  Trong nhà: V
  Ngoài nhà:
   [/tomtat]

  [kythuat]








  [/kythuat]

  [mota]
  Thông số kỹ thuật:
  Khối lượng thể tích : [g/cm3]
  Độ hút nước : [%]
  Cường độ uốn : [MPa]
  Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
  Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


     [/mota]



































    [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
   [tomtat]Nguồn gốc: ....
   Loại đá: Marble
   Mua sỉ: Liên hệ
   Màu sắc:
   Trong nhà: V
   Ngoài nhà:
    [/tomtat]

   [kythuat]








   [/kythuat]

   [mota]
   Thông số kỹ thuật:
   Khối lượng thể tích : [g/cm3]
   Độ hút nước : [%]
   Cường độ uốn : [MPa]
   Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
   Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


      [/mota]



































     [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
    [tomtat]Nguồn gốc: ....
    Loại đá: Marble, Granite
    Mua sỉ: Liên hệ
    Màu sắc:
    Trong nhà: V
    Ngoài nhà:
     [/tomtat]

    [kythuat]








    [/kythuat]

    [mota]
    Thông số kỹ thuật:
    Khối lượng thể tích : [g/cm3]
    Độ hút nước : [%]
    Cường độ uốn : [MPa]
    Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
    Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


       [/mota]



































      [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
     [tomtat]Nguồn gốc: ....
     Loại đá: Granite
     Mua sỉ: Liên hệ
     Màu sắc:
     Trong nhà: V
     Ngoài nhà:
      [/tomtat]

     [kythuat]








     [/kythuat]

     [mota]
     Thông số kỹ thuật:
     Khối lượng thể tích : [g/cm3]
     Độ hút nước : [%]
     Cường độ uốn : [MPa]
     Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
     Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


        [/mota]



































       [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
      [tomtat]Nguồn gốc: ....
      Loại đá: Marble, Cẩm Thạch (Onyx)
      Mua sỉ: Liên hệ
      Màu sắc:
      Trong nhà: V
      Ngoài nhà:
       [/tomtat]

      [kythuat]








      [/kythuat]

      [mota]
      Thông số kỹ thuật:
      Khối lượng thể tích : [g/cm3]
      Độ hút nước : [%]
      Cường độ uốn : [MPa]
      Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
      Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


         [/mota]



































        [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
       [tomtat]Nguồn gốc: ....
       Loại đá: Granite
       Mua sỉ: Liên hệ
       Màu sắc: Đen
       Trong nhà: V
       Ngoài nhà:
        [/tomtat]

       [kythuat]








       [/kythuat]

       [mota]
       Thông số kỹ thuật:
       Khối lượng thể tích : [g/cm3]
       Độ hút nước : [%]
       Cường độ uốn : [MPa]
       Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
       Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


          [/mota]



































         [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
        [tomtat]Nguồn gốc: ....
        Loại đá: Marble
        Mua sỉ: Liên hệ
        Màu sắc:
        Trong nhà: V
        Ngoài nhà:
         [/tomtat]

        [kythuat]








        [/kythuat]

        [mota]
        Thông số kỹ thuật:
        Khối lượng thể tích : [g/cm3]
        Độ hút nước : [%]
        Cường độ uốn : [MPa]
        Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
        Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


           [/mota]



































          [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
         [tomtat]Nguồn gốc: ....
         Loại đá: Marble
         Mua sỉ: Liên hệ
         Màu sắc:
         Trong nhà: V
         Ngoài nhà:
          [/tomtat]

         [kythuat]








         [/kythuat]

         [mota]
         Thông số kỹ thuật:
         Khối lượng thể tích : [g/cm3]
         Độ hút nước : [%]
         Cường độ uốn : [MPa]
         Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
         Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


            [/mota]



































           [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
          [tomtat]Nguồn gốc: ....
          Loại đá: Marble
          Mua sỉ: Liên hệ
          Màu sắc:
          Trong nhà: V
          Ngoài nhà:
           [/tomtat]

          [kythuat]








          [/kythuat]

          [mota]
          Thông số kỹ thuật:
          Khối lượng thể tích : [g/cm3]
          Độ hút nước : [%]
          Cường độ uốn : [MPa]
          Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
          Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


             [/mota]



































            [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
           [tomtat]Nguồn gốc: ....
           Loại đá: Marble, Trắng Italia
           Mua sỉ: Liên hệ
           Màu sắc: Trắng
           Trong nhà: V
           Ngoài nhà:
            [/tomtat]

           [kythuat]








           [/kythuat]

           [mota]
           Thông số kỹ thuật:
           Khối lượng thể tích : [g/cm3]
           Độ hút nước : [%]
           Cường độ uốn : [MPa]
           Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
           Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


              [/mota]



































             [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
            [tomtat]Nguồn gốc: ....
            Loại đá: Marble
            Mua sỉ: Liên hệ
            Màu sắc:
            Trong nhà:
            Ngoài nhà: V
             [/tomtat]

            [kythuat]








            [/kythuat]

            [mota]
            Thông số kỹ thuật:
            Khối lượng thể tích : [g/cm3]
            Độ hút nước : [%]
            Cường độ uốn : [MPa]
            Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
            Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


               [/mota]



































              [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
             [tomtat]Nguồn gốc: Sài Gòn Kim Liên Hotel
             Loại đá: Marble
             Mua sỉ: Liên hệ
             Màu sắc: Vàng
             Trong nhà:
             Ngoài nhà: V
              [/tomtat]

             [kythuat]








             [/kythuat]

             [mota]
             Thông số kỹ thuật:
             Khối lượng thể tích : [g/cm3]
             Độ hút nước : [%]
             Cường độ uốn : [MPa]
             Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
             Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


                [/mota]



































               [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
              [tomtat]Nguồn gốc: ....
              Loại đá: Marble, Trắng Italia
              Mua sỉ: Liên hệ
              Màu sắc: Trắng
              Trong nhà: V
              Ngoài nhà:
               [/tomtat]

              [kythuat]








              [/kythuat]

              [mota]
              Thông số kỹ thuật:
              Khối lượng thể tích : [g/cm3]
              Độ hút nước : [%]
              Cường độ uốn : [MPa]
              Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
              Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


                 [/mota]



































                [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
               [tomtat]Nguồn gốc: khách sạn Garden Court
               Loại đá: Marble
               Mua sỉ: Liên hệ
               Màu sắc:
               Trong nhà: V
               Ngoài nhà:
                [/tomtat]

               [kythuat]








               [/kythuat]

               [mota]
               Thông số kỹ thuật:
               Khối lượng thể tích : [g/cm3]
               Độ hút nước : [%]
               Cường độ uốn : [MPa]
               Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
               Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


                  [/mota]


































                MẪU ĐÁ ĐƯỢC XÂY DỰNG NHIỀU
                SẢN PHẨM NỖI BẬT
                ĐÁ HOA CƯƠNG CẦU THANG
                ĐÁ HOA CƯƠNG HOA VĂN
                MẪU ĐÁ HOA CƯƠNG CỘT TRÒN
                ĐÁ HOA CƯƠNG ỐP BÀN BẾP
                ĐÁ HOA CƯƠNG ỐP NHÀ TẮM
                LAVABO ỐP ĐÁ HOA CƯƠNG
                Lên đầu trang