[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: Việt Nam
Loại đá: Granite
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc: Xanh
Trong nhà : V
Ngoài nhà :
 [/tomtat]

[kythuat]
[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : 2,62 [g/cm3]
Độ hút nước : 0,28 [%]
Cường độ uốn : 17,3 [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : 2,5 [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : 76,1 [%]


      [/mota]


    Lên đầu trang